Bảng báo giá văn phòng phẩm mới nhất

Bạn đang cần tìm BẢNG BÁO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM mới nhất cho doanh nghiệp hay cho công ty của bạn !
Liên hệ Hotline: 0916.331.669 - 0974.25.27.23 để nhận được bảng báo giá mới nhất !
Hoặc qua mail : Donganhvpp@gmail.com

Bảng báo giá văn phòng phẩm mới nhất

Văn phòng phẩm Đông Anh là nhà cung cấp văn phòng phẩm lớn tại Hà Nội . Với kinh nghiệp hơn 10 năm trong lĩnh vực phân phối văn phòng phẩm, được sự tin tưởng lớn của các khách hàng khắp nơi, và cũng là đối tác tin cậy của các thương hiệu văn phòng phẩm nổi tiếng trong và ngoài nước. Với hệ thống kho hàng lớn, phương thức giao hàng đa dạng, nhanh chóng và đặc biệt, với ưu đãi tuyệt đối về mặt giá cả, mang lại lợi ích tối đa cho doanh nghiệp và các cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm.
Hotline: 0974.25.27.23 hoặc 0916.331.669 Email:donganhvpp@gmail.com

                                                                                                                       BẢNG BÁO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM
STT TÊN SẢN PHẨM QUY CÁCH ĐƠN VỊ TÍNH ĐƠN GIÁ (vnđ)

Giấy In - Giấy Photocopy

1 Giấy bãi bằng vàng 1ram/xấp ram 46,000
2 Giấy bãi bằng trắng 1ram/xấp ram 46,000
3 Giấy Excell A4 70 1ram/xấp ram 48,000
4 Giấy Excell A5 70 1ram/xấp ram 24,000
5 Giấy Excell A4 80 1ram/xấp ram 55,000
6 Giấy Excell A5 80 1ram/xấp ram 28,000
7 Giấy Accura 70 A4 5ram/thùng ram 60,000
8 Giấy A+ Plus 70 A4 5ram/thùng ram 00,000
9 Giấy Idea 70 A4 5ram/thùng ram 62,000
10 Giấy IK Plus 70 A4 5ram/thùng ram 57,500
11 Giấy Supreme 70 A4 5ram/thùng ram 63,000
12 Giấy Supreme 70 A3 5ram/thùng ram 127,000
13 Giấy Paper one 70 A4 5ram/thùng ram 62,500
14 Giấy Paper one 80 A4 5ram/thùng ram 79,000
15 Giấy Paper one 70 A3 5ram/thùng ram 129,000
16 Giấy Paper one 80 A3 5ram/thùng ram 159,000
17 Giấy Double A 70 A4 5ram/thùng ram 62,500
18 Giấy Double A 80 A4 5ram/thùng ram 79,000
19 Giấy Double A 70 A3 5ram/thùng ram 125,000
20 Giấy fort màu 70 A4 5 ream/thùng ram 65,000
21 Giấy fort màu 80 A4 5 ream/thùng ram 75,000
22 Giấy fort ĐL 100 A4 5 ream/thùng ram 115,000
23 Giấy fort ĐL 120 A4 5 ream/thùng ram 125,000

Giấy In Liên Tục - Giấy Fax - Giấy In Bill

1 Giấy in liên tục 1 liên (210x279) Liên sơn thùng 189,000
2 Giấy in liên tục 2-5 liên (210x279) Liên sơn thùng 327,000
3 Giấy liên tục 1 liên (240x279) Liên sơn thùng 229,000
4 Giấy in liên tục 2-5 liên (240x279) Liên sơn thùng 367,000
5 Giấy fax Sakura thùng cuộn 17,000
6 Giấy than 2 mặt 100 tờ/xấp xấp 26,800
7 Giấy than Kokusai 100 tờ/xấp xấp 53,500
8 Giấy than Gstar 100 tờ/xấp xấp 54,500
9 Giấy than Horse 100 tờ/xấp xấp 90,000

GIẤY BÌA, DECAL, GIẤY FAX, GIẤY THAN, BÌA KIẾNG

1 Giấy bìa thái A4 100 tờ/xấp xấp 34,000
2 Giấy bìa thái A3 100 tờ/xấp xấp 68,000
3 Giấy bìa thái A3 lớn 100 tờ/xấp xấp 90,000
4 Giấy bìa thơm A4 dày 100 tờ/xấp xấp 65,000
5 Giấy bìa thơm A4 mỏng 250 tờ/xấp xấp 65,000
6 Giấy decal A4 vàng 100 tờ/xấp xấp 68,000
7 Giấy decal A4 xanh 100 tờ/xấp xấp 65,000
8 Giấy decal A4 da bò 100 tờ/xấp xấp 75,000
9 Giấy ảnh glossy decal A4 100 tờ/xấp xấp 70,000
10 Giấy ảnh glossy 135 1 mặt A4 100 tờ/xấp xấp 85,000
11 Giấy ảnh glossy 180 1 mặt A4 50 tờ/xấp xấp 60,000
12 Giấy ảnh glossy 230 1 mặt A4 50 tờ/xấp xấp 65,000
13 Giấy ảnh glossy 200 2 mặt A4 50 tờ/xấp xấp 85,000
14 Giấy ảnh glossy 210 1 mặt A4 50 tờ/xấp xấp 62,500
15 Giấy ảnh glossy 230 2 mặt A4 50 tờ/xấp xấp 90,000
16 Giấy ảnh glossy 230 1 mặt A3 50 tờ/xấp xấp 135,000
17 Giấy ảnh glossy 230 1 mặt A3 20 tờ/xấp xấp 65,000
18 Giấy thuốc 140 2 mặt (in màu) 100 tờ/xấp xấp 80,000
19 Giấy thuốc 128 1 mặt (in màu) 100 tờ/xấp xấp 95,000
20 Giấy tomy các số 10 tờ/xấp xấp 8,000
21 Giấy bấm giá trắng 10 cuộn/cây cuộn 3,000
22 Giấy bìa kiếng A4 12ĐB 100 tờ/xấp xấp 55,000
23 Giấy bìa kiếng A4 15ĐB 100 tờ/xấp xấp 65,000
24 Giấy bìa kiếng A3 15ĐB 100 tờ/xấp xấp 129,000

BÚT BI, BÚT LÔNG KIM

1 Bút bi TL08 20 cây/hộp cây 2,200
2 Bút bi TL034 20 cây/hộp cây 2,500
3 Bút bi TL027 20 cây/hộp cây 2,800
4 Bút bi TL031 20 cây/hộp cây 5,800
5 Bút bi TL036 10 cây/hộp cây 7,000
6 Bút bi Platinum BP18 20 cây/hộp cây 3,000
7 Bút bi Platinum BP14 30 cây/hộp cây 2,500
8 Bút bi Lancer 50 cây/hộp cây 3,500
9 Bút cắm bàn TL PH02 2 cây/bộ bộ 12,000
10 Bút cắm bàn BN SP01 2 cây/bộ bộ 12,000
11 Bút gel B01 B-Master 12 cây/hộp cây 4,500
12 Bút gel B03 Hi-Master 12 cây/hộp cây 6,500
13 Bút gel 04 - Dream me 20 cây/hộp cây 5,000
14 Bút gel 09 - Mastership 12 cây/hộp cây 7,500
15 Bút gel 015 12 cây/hộp cây 5,000
16 Bút gel 016 12 cây/hộp cây 4,500
17 Bút gel MINI 0.5 12 cây/hộp cây 3,000
18 Bút nước Uniball UB150 12 cây/hộp cây 12,000
19 Bút Zebra F301 12 cây/hộp cây 21,000
20 Ruột bút zebra F301 12 cây/hộp cây 10,000
21 Bút ký rất êm UNI SXN217 (chính hãng) 12 cây/hộp cây 51,000
22 Bút nước Uniball UB150 (chính hãng) 12 cây/hộp cây 29,000
23 Bút lông bi RB03 Inova 12 cây/hộp cây 13,500
24 Bút bi TL 058 Bizner hộp cây 48,000
25 Ruột bút bi Bizner hộp cây 8,000

BÚT DẠ QUANG, BÚT LÔNG BẢNG, BÚT LÔNG DẦU

1 Bút dạ quang TL HL03 5 cây/hộp cây 6,000
2 Bút dạ quang TL HL06 10 cây/hộp cây 7,000
3 Bút dạ quang TL HL07 10 cây/hộp cây 7,000
4 Bút dạ quang Lancer 12 cây/hộp cây 7,000
5 Bút lông bảng WB 02 20 cây/hộp cây 4,500
6 Bút lông bảng WB 03 12 cây/hộp cây 6,500
7 Bút lông dầu PM09 12 cây/hộp cây 8,000
8 Bút lông dầu PM04(ghi đĩa) 12 cây/hộp cây 8,000
9 Bút lông dầu Pilot sọc 12 cây/hộp cây 5,000
10 Bút lông dầu Zebra 10 cây/hộp cây 4,000

BÚT CHÌ, BÚT XÓA, GÔM, RUỘT CHÌ, CHUỐT CHÌ, LAU BẢNG

1 Bút chì gỗ Lancer 2B -> 6B 12 cây/hộp cây 4,000
2 Bút chì vàng Gstar 12 cây/hộp cây 2,500
3 Bút chì bấm UNI 208 zin 12 cây/hộp cây 35,000
4 Bút chì bấm Pentel AX105 12 cây/hộp cây 10,000
5 Bút chì bấm Pentel A125T 12 cây/hộp cây 12,500
6 Bút chì bấm Pentel 255 12 cây/hộp cây 15,500
7 Bút chì bấm platinum M14 12 cây/hộp cây 9,000
8 Bút chì bấm platinum tự động M20 12 cây/hộp cây 20,000
9 Bút chì bấm platinum MT80 0.5 0.7 0.9 12 cây/hộp cây 57,000
10 Ruột chì platinum LK25   hộp 13,000
11 Ruột chì platinum LK40   hộp 16,000
12 Ruột chì bấm Yoyo   hộp 4,000
13 Chuốt chì Thiên Long   cái 2,000
14 Chuốt chì SDI (tem)   cái 4,000
15 Bút xóa platinum 12 cây/hộp cây 12,000
16 Bút xóa TL CP05 12 cây/hộp cây 12,000
17 Bút xóa TL CP02 12 cây/hộp cây 17,000
18 Bút xóa gangy K-310 12 cây/hộp cây 23,500
19 Xóa kéo TL CT03 12 cái/hộp cái 16,000
20 Xóa kéo plus WH505 10 cái/hộp cái 18,000
21 Ruột xóa kéo plus WH505 10 cây/hộp cây 13,500
22 Gôm pentel nhỏ   cục 3,500
23 Gôm pentel trung   cục 5,400
24 Gôm pentel lớn   cục 16,000
25 Gôm pentel KW-trio   cục 3,000
26 Gôm đen Deli   cục 3,500
27 Gôm Horse ABC, hình thú   cục 1,500
28 Lau bảng học sinh   cái 9,000

BÌA HỒ SƠ

BÌA LÁ - BÌA LỖ - BÌA NÚT
1 Bìa 20 lá A4   cái 18,000
2 Bìa 40 lá A4   cái 23,000
3 Bìa 60 lá A4   cái 45,000
4 Bìa 80 lá A4   cái 42,000
5 Bìa 100 lá A4   cái 47,000
6 Bìa 20 lá A4 TL loại 1   cái 25,000
7 Bìa 40 lá A4 TL loại 1   cái 37,000
8 Bìa 60 lá A4 TL loại 1   cái 48,000
9 Bìa 80 lá A4 TL loại 1   cái 65,000
10 Bìa 100 lá A4 TL loại 1   cái 72,000
11 Bìa lá A4 loại 1 TL 50 cái/xấp cái 1,700
12 Bìa lá F4 loại 1 TL 50 cái/xấp cái 2,300
13 Bìa lá A4 loại 1 Plus 10 cái/xấp cái 2,500
14 Bìa lá F4 loại 1 Plus 10 cái/xấp cái 3,000
15 Bìa lỗ A4 100 cái/xấp xấp 36,000
16 Bìa lỗ A4 TL viền 10 cái/xấp xấp 7,000
17 Bìa lỗ A4 TL không viền 100 cái/xấp xấp 65,000
18 Bìa lỗ A4 Plus 10 cái/xấp xấp 14,000
19 Bìa nút A5 TL 12 cái/xấp cái 2,000
20 Bìa nút A4 12 cái/xấp cái 3,300
21 Bìa nút F4 12 cái/xấp cái 3,600
BÌA CÒNG - BÌA HỘP - BÌA KẸP
1 Bìa còng nhựa 2F5   cái 14,000
2 Bìa còng nhựa 3F5   cái 17,500
3 Bìa còng nhựa Dring 4F   cái 26,500
4 Bìa còng Simili 3F5 (hết hàng)   cái 18,000
5 Bìa còng 5,7P 1 mặt (hết hàng)   cái 19,500
6 Bìa còng 5,7P 2 mặt   cái 22,000
7 Bìa còng 5,7P 2 mặt TL   cái 36,000
8 Bìa còng 5,7P 1 mặt Kokuyo   cái 39,000
9 Bìa còng 5,7P 2 mặt ABBA   cái 44,000
10 Bìa còng kiếng 5cm   cái 44,000
11 Bìa còng kiếng 7cm   cái 47,000
12 Bìa còng kiếng 10cm   cái 52,000
13 Bìa hộp simili 5cm   cái 19,000
14 Bìa hộp simili 7cm   cái 21,000
15 Bìa hộp simili 10cm   cái 24,800
16 Bìa hộp simili 15cm   cái 27,000
17 Bìa hộp simili 20cm   cái 30,000
18 Bìa 1 kẹp King-Star   cái 21,000
19 Bìa 1 kẹp Plus   cái 24,000
20 Bìa 2 kẹp XPY   cái 26,000
BÌA TRÌNH KÝ - BÌA CÂY - BÌA 3 DÂY
1 Bìa trình ký đôi A4   cái 13,500
2 Bìa trình ký đơn A4   cái 12,000
3 Bìa trình ký mica A4   cái 22,000
4 Bìa trình ký mica A5   cái 18,000
5 Bìa acco TL 10 cái/xấp xấp 5,000
6 Bìa cây plus 10 cái/xấp xấp 5,800
7 Bìa cột 3 dây 7P   cái 9,000
8 Bìa cột 3 dây 8P (loại 1)   cái 10,500
9 Bìa cột 3 dây 10P   cái 11,000
10 Bìa cột 3 dây 10P (loại 1)   cái 12,500
11 Bìa cột 3 dây 15P   cái 13,000
12 Bìa cột 3 dây 15P (loại 1)   cái 14,500
13 Bìa cột 3 dây 20P   cái 15,000
14 Bìa cột 3 dây 20P (loại 1)   cái 16,500

BẤM KIM, BẤM LỖ, KIM BẤM

1 Bấm kim 10 KW trio 5270 (chính hãng) 12 cái/hộp cái 18,000
2 Bấm kim 10 KW trio 5106 (chính hãng) 12 cái/hộp cái 22,000
3 Bấm kim 10 Plus (chính hãng) 10 cái/hộp cái 27,000
4 Bấm kim 3 Eagle   cái 28,000
5 Bấm kim 3 TL   cái 28,000
6 Bấm kim 3 xoay   cái 41,500
7 Bấm kim lớn KWTrio 50SA (chính hãng)   cái 270,000
8 Bấm kim lớn KWTrio 50LA (chính hãng)   cái 390,000
9 Bấm lỗ Eagle 837   cái 35,000
10 Bấm lỗ KW Trio 912 (chính hãng)   cái 52,000
11 Bấm lỗ KW Trio 978 (chính hãng)   cái 90,000
12 Bấm lỗ KW Trio 9670 (chính hãng)   cái 256,000
13 Kim bấm 10 plus (chính hãng) 20 hộp/lốc hộp 3,000
14 Kim bấm KWTrio 10 (chính hãng) 20 hộp/lốc hộp 2,500
15 Kim bấm KWTrio 24/6 (chính hãng) 20 hộp/lốc hộp 5,000
16 Kim bấm KWTrio 23/8 (chính hãng) 20 hộp/lốc hộp 14,500
17 Kim bấm KWTrio 23/10 (chính hãng) 20 hộp/lốc hộp 16,700
18 Kim bấm KWTrio 23/13 (chính hãng) 20 hộp/lốc hộp 18,000
19 Kim bấm KWTrio 23/15 (chính hãng) 20 hộp/lốc hộp 20,000
20 Kim bấm KWTrio 23/17 (chính hãng) 20 hộp/lốc hộp 22,400
21 Kim bấm KWTrio 23/20 (chính hãng) 20 hộp/lốc hộp 25,500
22 Kim bấm KWTrio 23/23 (chính hãng) 20 hộp/lốc hộp 28,500
23 Gỡ kim KWTrio 508 (chính hãng) 12 cái/hộp cái 8,000

KẸP BƯỚM, KẸP GIẤY, KẸP ACCO

1 Kẹp bướm 15mm 12 cái/hộp cái 4,000
2 Kẹp bướm 19mm 12 cái/hộp hộp 5,000
3 Kẹp bướm 25mm 12 cái/hộp hộp 7,000
4 Kẹp bướm 32mm 12 cái/hộp hộp 9,500
5 Kẹp bướm 41mm 12 cái/hộp hộp 16,000
6 Kẹp bướm 51mm hộp hộp 22,500
7 Kim kẹp giấy C62 10 hộp/lốc hộp 3,000
8 Kim kẹp giấy C32 10 hộp/lốc hộp 3,500
9 Kim kẹp giấy C82 10 hộp/lốc hộp 4,000
10 Kẹp acco nhựa 50 cái/hộp hộp 15,000
11 Kẹp acco sắt 50 cái/hộp hộp 23,000

BĂNG KEO VĂN PHÒNG

1 Băng keo trong, đục 4F8 60Y 6 cuộn/cây cuộn 9,000
2 Băng keo trong, đục 4F8 80Y 6 cuộn/cây cuộn 10,000
3 Băng keo trong, đục 4F8 100Y 6 cuộn/cây cuộn 12,500
4 Băng keo giấy 1F2 24 cuộn/cây cuộn 3,000
5 Băng keo giấy 2F4 12 cuộn/cây cuộn 5,000
6 Băng keo giấy 4F8 6 cuộn/cây cuộn 9,500
7 Băng keo 2 mặt 1F 30 cuộn/cây cuộn 2,000
8 Băng keo 2 mặt 2F4 12 cuộn/cây cuộn 4,000
9 Băng keo 2 mặt 3F6 8 cuộn/cây cuộn 6,000
10 Băng keo 2 mặt 4F8 6 cuộn/cây cuộn 8,500
11 Băng keo simili 2F4 12 cuộn/cây cuộn 6,000
12 Băng keo simili 3F 10 cuộn/cây cuộn 7,000
13 Băng keo simili 3F6 8 cuộn/cây cuộn 8,000
14 Băng keo simili 4F8 6 cuộn/cây cuộn 10,000
15 Băng keo văn phòng 1F8 10 cuộn/cây cuộn 2,000
16 Băng keo trong 1F2 80Y 24 cuộn/cây cuộn 4,000
17 Băng keo trong 2F4 80Y 12 cuộn/cây cuộn 7,000
18 Băng keo mouse 2F4 10 cuộn/cây cuộn 11,000
19 Băng keo mouse 4F8 cây cuộn 22,000
20 Màng PE 4.2   cây 160,000

CẮT KEO - DAO - KÉO

1 Cắt keo Sunny 2001 (nhỏ) cái/hộp cái 11,000
2 Cắt keo Sunny 2003 (trung) cái/hộp cái 16,000
3 Cắt keo Sunny 2002 (lớn) cái/hộp cái 35,000
4 Cắt keo 5F cái/hộp cái 16,000
5 Cắt keo 7F cái/hộp cái 25,500
6 Dao rọc giấy SDI 0404 (nhỏ) 12 cái/hộp cái 11,000
7 Dao rọc giấy SDI 0423 (lớn) 12 cái/hộp cái 18,000
8 Lưỡi dao SDI nhỏ   hộp 10,000
9 Lưỡi dao SDI lớn   hộp 15,000
10 Kéo nhỏ   cái 8,000
11 Kéo trung   cái 11,000
12 Kéo lớn   cái 15,000
13 Cây ghim giấy   cây 11,500

KỆ HỒ SƠ - HỘP CẮM BÚT

1 Kệ rổ xéo 1 ngăn   cái 13,000
2 Kệ rổ xéo 1 ngăn ráp   cái 18,000
3 Kệ rổ xéo 2 ngăn ráp   cái 30,000
4 Kệ rổ xéo 3 ngăn ráp   cái 37,000
5 Hộp cắm bút 168   cái 27,000
6 Hộp Cắm Bút 179   cái 31,000
7 Hộp Cắm Bút 174   cái 35,000
8 Hộp đựng name-card   cái 12,000
9 Kệ chức vụ nhỏ   cái 9,000
10 Kệ catalogue A4   cái 42,000
11 Kệ nhựa 2 tầng   cái 45,000
12 Kệ nhựa 3 tầng   cái 95,000
13 Kệ mica 2 tầng   cái 90,000
14 Kệ mica 3 tầng   cái 130,000

BAO THƯ, BÌA PHÂN TRANG, GIẤY NOTE

1 Bao thư sọc thường 10 cái/xấp cái 250
2 Bao thư sọc 11x17 10 cái/xấp cái 350
3 Bao thư trắng 12x18 50 cái/xấp cái 300
4 Bao thư trắng 12x22 50 cái/xấp cái 350
5 Bao thư trắng, vàng A5 ĐL100 100 cái/xấp cái 700
6 Bao thư trắng, vàng A4 ĐL100 100 cái/xấp cái 1,000
7 Phân trang nhựa 12 số 10 xấp/túi xấp 9,500
8 Phân trang nhựa 24 số 10 xấp/túi xấp 24,000
9 Phân trang nhựa 31 số 10 xấp/túi xấp 34,000
10 Giấy note 1.5x2 inch   xấp 3,000
11 Giấy note 2x3 inch   xấp 6,000
12 Giấy note 3x3 inch   xấp 8,000
13 Giấy note 3x4 inch   xấp 9,500
14 Giấy note 3x5 inch   xấp 11,500
15 Giấy note 3 màu   xấp 6,500
16 Giấy note 4 màu   xấp 8,000
17 Giấy note 5 màu   xấp 10,000
18 Giấy note nhựa/phân trang 5 màu   xấp 11,000

HỒ DÁN, THƯỚC KẺ, TAMPON, MỰC DẤU, BẢNG TÊN

1 Keo dán nước Queen 12 chai/lốc chai 3,000
2 Hồ khô Scotch 30 cây/hộp cây 8,500
3 Thước dẻo 20cm   cây 2,000
4 Thước dẻo 30cm   cây 3,000
5 Thước mica TL 20cm   cây 3,500
6 Thước mica TL 30cm   cây 4,000
7 Tampon Horse   cái 18,000
8 Tampon Shiny   cái 42,000
9 Mực dấu Shiny   hộp 38,000
10 Mực dấu Horse (chính hãng)   hộp 8,500
11 Bảng tên dẻo + dây kẹp   bộ 3,000
12 Bảng tên dẻo + dây xoay   bộ 4,000
13 Bảng tên dẻo TQ + dây kẹp   bộ 5,000
14 Bảng tên dẻo TQ + dây xoay   bộ 6,000
15 Bảng tên cứng + dây kẹp   bộ 5,000
16 Bảng tên cứng + dây xoay   bộ 6,000
17 Bảng tên da + dây kẹp   bộ 7,500
18 Bảng tên da + dây xoay   bộ 8,500

MÁY TÍNH, PIN, ĐĨA CD

1 Máy tính casio 403T   cái 45,000
2 Máy tính casio DX-139   cái 65,000
3 Máy tính casio JS120L   cái 85,000
4 Máy tính casio MJ120   cái 130,000
5 Máy tính casio DS3018   cái 130,000
6 Máy tính casio HL122TV (chính hãng)   cái 215,000
7 Máy tính casio FX 500MS (chính hãng)   cái 245,000
8 Máy tính casio FX 570MS (chính hãng)   cái 295,000
9 Máy tính casio FX 570ES (chính hãng)   cái 365,000
10 Máy sạc pin Energizer 3A, 2A (chính hãng)   cái 172,000
11 Pin con ó đỏ 12 viên/hộp viên 1,500
12 Pin maxcel 3A, 2A 40 viên/hộp viên 3,000
13 Pin Energizer 3A, 2A 2 viên/vĩ 13,500
14 Đĩa CD Bách việt   cái 3,500
15 Đĩa CD Kachi   cái 4,000
16 Đĩa CD Maxcel   cái 6,000
17 Đĩa DVD Kachi   cái 6,000
18 Đĩa DVD Maxcel   cái 9,000
19 Bao đĩa màu   cái 500
20 Bao đĩa nhựa sò   cái 4,000
21 Bao đĩa nhựa vuông   cái 3,000
22 Bao đĩa mica đơn   cái 4,000

RUY BĂNG - FILM FAX

1 Ruy băng LQ300 có tem   cái 52,000
2 Ruy băng LQ300 (chính hãng)   cái 95,000
3 Ruy băng LQ2170/2180   cái 98,000
4 Ruy băng LQ2170/2180 (loại 1)   cái 160,000
5 Filmfax panasonic KXFA52E (loại 1)   cuộn 70,000
6 Filmfax panasonic KXFA54E (loại 1)   cuộn 70,000
7 Filmfax panasonic KXFA57E (loại 1)   cuộn 70,000

Sổ Bìa Da - Sổ Caro - Sổ Namecard

1 Sổ bìa da CK1 mỏng quyển 6,000
2 Sổ bìa da CK2 mỏng quyển 7,400
3 Sổ bìa da CK5 mỏng quyển 11,450
4 Sổ bìa da CK7 mỏng quyển 19,000
5 Sổ bìa da CK7 dày quyển 23,000
6 Sổ bìa da CK8 mỏng quyển 17,000
7 Sổ bìa da CK8 dày quyển 24,900
8 Sổ bìa da CK9 dày quyển 28,000
9 Sổ bìa da A4 dày dày quyển 32,000
10 Sổ caro 15x20   quyển 18,000
11 Sổ caro 21x33   quyển 25,000
12 Sổ caro 25x35   quyển 27,900
13 Sổ caro 30x40   quyển 34,900
14 Sổ name card 80   quyển 15,000
15 Sổ name card 120   quyển 17,500
16 Sổ name card 160   quyển 20,600
17 Sổ name card 240   quyển 26,000
18 Sổ name card 320   quyển 31,000

TẬP VỞ

1 Tập 96 trang conan 10 quyển/lốc quyển 5,000
2 Tập 96 trang xì trum 10 quyển/lốc quyển 6,800
3 Tập 200 trang đông hồ 5 quyển/lốc quyển 9,000
4 Tập 96T Teen N 10 quyển/lốc quyển 6,000
5 Tập 120T SV oly 5 quyển/lốc quyển 8,500
6 Tập 96T SV 58N 10 quyển/lốc quyển 7,500
7 Tập 96T Bon Sai & TP 10 quyển/lốc quyển 5,000
8 Tập 96T OH YEAH 10 quyển/lốc quyển 5,300
9 Tập 96T Baby Happy 8 quyển/lốc quyển 7,500
10 Tập 96T Ngàn Hoa 20 quyển/lốc quyển 3,500
11 Tập làng hương 20 quyển/lốc quyển 4,000
12 Tập 96T hồn quê 20 quyển/lốc quyển 4,500

HÓA ĐƠN - PHIẾU THU - PHIẾU CHI

1 Hóa đơn bán lẻ 1 liên   quyển 4,200
2 Hóa đơn bán lẻ 2 liên   quyển 11,000
3 Hóa đơn bán lẻ 3 liên   quyển 16,500
4 Giấy đề nghị tạm ứng   quyển 6,500
5 Biên nhận 2 liên   quyển 6,000
6 Vé gửi xe   quyển 3,500
7 Giấy giới thiệu tốt   quyển 6,000
8 Phiếu thu, chi 1 liên   quyển 3,500
9 Phiếu thu, chi 1 liên tốt   quyển 6,000
10 Phiếu thu, chi 2 liên   quyển 11,000
11 Phiếu thu, chi 3 liên   quyển 16,800
12 Phiếu nhập, xuất kho 1 liên 16x20   quyển 5,000
13 Phiếu nhập, xuất kho 2 liên 16x20   quyển 14,500
14 Phiếu nhập, xuất kho 3 liên 16x20   quyển 19,500
15 Phiếu nhập, xuất kho 1 liên 20x25   quyển 7,500
16 Phiếu nhập, xuất kho 2 liên 20x25   quyển 21,500
17 Phiếu nhập, xuất kho 3 liên 20x25   quyển 31,000
18 Hợp đồng lao động   tờ 900

GÁY LÒ XO

1 Gáy lò xo nhựa 6mm Ageless 200 cây/hộp hộp 660
2 Gáy lò xo nhựa 8mm Ageless 200 cây/hộp hộp 750
3 Gáy lò xo nhựa 10mm Ageless 100 cây/hộp hộp 950
4 Gáy lò xo nhựa 12mm Ageless 100 cây/hộp hộp 1,250
5 Gáy lò xo nhựa 14mm Ageless 100 cây/hộp hộp 1,560
6 Gáy lò xo nhựa 16mm Ageless 100 cây/hộp hộp 1,800
7 Gáy lò xo nhựa 18mm Ageless 100 cây/hộp hộp 2,000
8 Gáy lò xo nhựa 20mm Ageless 50 cây/hộp hộp 2,200
9 Gáy lò xo nhựa 22mm Ageless 50 cây/hộp hộp 2,400
10 Gáy lò xo nhựa 28mm Ageless 50 cây/hộp hộp 3,000
11 Gáy lò xo nhựa 32mm Ageless 50 cây/hộp hộp 3,400
12 Gáy lò xo nhựa 38mm Ageless 50 cây/hộp hộp 4,000
13 Gáy lò xo nhựa 45mm Ageless 50 cây/hộp hộp 4,500
14 Gáy lò xo nhựa 51mm Ageless 50 cây/hộp hộp 5,000

HÓA MỸ PHẨM

1 Khăn giấy hộp Pulppy 5 hộp/lốc hộp 22,500
2 Giấy cuộn An An 10 cuộn/bịch cuộn 3,300
3 Giấy cuộn sài gòn không lõi 10 cuộn/bịch cuộn 2,600
4 Bao rác 3 cuộn 3 cuộn/kg kg 39,000
5 Bao xốp đen 3 cuộn   kg 45,000
6 Lau sàn Sunlight, Gift 1000ml/chai chai 28,000
7 Nước lau kính 580ml/chai chai 20,000
8 Tẩy đa năng Sumo   chai 22,000
9 Xịt phòng Ami 280ml/chai chai 34,000
10 Tẩy toilet Gift 700ml/chai chai 25,000
11 Dây thun buộc xuất khẩu 500g/bịch bịch 42,500
12 Xịt muỗi Raid 600ml/chai chai 62,000
13 Sáp đếm tiền   hộp 5,000

VỆ SINH VĂN PHÒNG

1 Ky Hốt Rác Cán Dài   Cái 17,500
2 Thảm Nhựa Welcome 40*60cm   Cái 55,000
3 Thảm Nhựa Welcome 50*70cm   Cái 87,000
4 Thảm Nhựa Welcome 60*90cm   Cái 131,000
5 Thảm Nhựa Welcome 90*120cm   Cái 212,000
6 Thảm Đinh Thấm Nước 40*60cm   Cái 57,000
7 Thảm Đinh Thấm Nước 50*70cm   Cái 83,000
8 Chổi Cỏ Cán Nhựa   Cái 31,000
9 Chổi Chà (Chổi Sương)   Cái 29,000
10 Cây Lau Nhà Vắt Tay   Cái 85,000
11 Cây Lau Nhà Mút Xám   Cái 185,500
12 Bộ Lau Nhà 360 (Mâm nhựa)   Cái 290,000
13 Bộ Lau Nhà 360 (Mâm Inox)   Cái 360,000
14 Sọt rác nhỏ Duy Tân Oval (31*31*33cm)   Cái 38,000
15 Sọt rác trung Duy Tân Oval (35*35*38cm)   Cái 45,000
16 Sọt Rác Lớn Duy Tân Oval (41*41*45cm)   Cái 68,000
17 Thùng rác đạp nhỏ Duy Tân   Cái 75,000
18 Thùng rác đạp trung Duy Tân   Cái 110,000
19 Thùng rác đạp lớn Duy Tân   Cái 155,000

  
* Giá trên chưa bao gồm thuế 10% VAT

* Giá trên có thể thay đổi theo giá thị trường biến đổi mà chúng tôi không kịp thông báo.
Liên hệ để nhận báo giá tốt nhất cho doanh nghiệp !

Download bảng báo giá văn phòng phẩm mới nhất tại đây! 

download bảng báo giá
                                                                                              https://drive.google.com/open?id=15gNCbF1qFZstYG8M7Dwu-mFUpVm2Z8qm
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây